Jak nazywają się kolory?

Kolory mogą pojawiać w poleceniu <BODY>, <FONT> oraz jako atrybuty tabelek, o których będziemy mówić w lekcji 7.

Kolory możemy deklarować poprzez podanie ich szesnastkowego kodu RGB lub nazwy. Pierwszy sposób jest o tyle pewniejszy, że wszystkie przeglądarki interpretują kod RGB podobnie (jest zależne również od ogólnych ustawień monitora karty graficznej). Nazwy mogą być interpretowane różnie, w zależności od przeglądarki.

Kod RGB (Red, Green, Blue) ma postać:

#rrggbb

gdzie
# jest symbolem kodu szesnastkowego (operującego "cyframi" od 0 do F)
rr dwoma cyframi koloru czerwonego
gg dwoma cyframi koloru zielonego
bb dwoma cyframi koloru niebieskiego

RGB jest jednym ze sposobów kodowania kolorów, stosowanym w monitorach. Kod szesnastkowy z kolei to jeden z kodów stosowanych w programowaniu. Zainteresowani mogą sięgnąć po bogatą literaturę na temat tych standardów. Dla potrzeb poznania podstaw języka HTML wystarczy wiedzieć tylko jaki kod reprezentuje jaki kolor. Ułatwia to znakomicie tablica kolorów opracowana przez Steve'a Nelsona przy pomocy JavaScript.

Łatwiejsze do zapamiętania są oczywiście nazwy umowne, szczególnie jeśli znamy język angielski. Ich stosowanie należy jednak zawsze przetestować w kilku najpopularniejszych przeglądarkach (IE, Netscape, Mozilla, Opera). Co kryje się za nazwami, można sprawdzić tutaj.


<<< Powrót do spisu treści