Co to jest HTML?

HTML (HyperText Markup Language) to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dzięki HTML dokumenty mogą łączyć hipertekstowe powiąznia ("linki") tworząc strukturę, po której porusza się użytkownik.
Obecnie w dokumentach HTML można zagnieżdżać dźwięk, animację, sekwencje video. Jednakże wymaga to najczęściej dodatkowych rozszerzeń, wykraczających poza sam język HTML.

Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest komendami (ang. tags) języka. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami:

ten tekst jest poza działaniem komendy <KOMENDA>na ten komenda działa</KOMENDA> zaś tutaj jej działanie się kończy

Plik źródłówy jest interpretowany przez "przeglądarkę" (ang. browser ) która prezentuje dokument w jego ostatecznym kształcie. Najpopularniejsze "przeglądarki" MS Internet Explorer, Opera i wiele wyszukiwarek opartych na rdzeniu zwanym Mozilla (są to zarówno popularny Netscape jak i mniej znane Galeon czy Phoenix). Nie działają one identycznie, a dokument powinien we wszystkich wyglądać tak samo. Uzyskanie takiej jednolitości to czasami prawdziwe wyzwanie!

Do tworzenia dokumentów HTML można stosować każdy edytor plików tekstowych. W klasie programów pomagających w tworzeniu dokumentów można wyróżnić takie, które działają na poziomie kodu (jedynie usprawniając jego tworzenie) oraz takie, które działają na poziomie dokumentu (WYSIWYG), generując kod automatycznie. Stosowanie pierwszych jest żmudniejsze, lecz daje pełną kontrolę nad dokumentem (oczywiście przy znajomości HTML). Stosowanie drugich jest szybsze i nie wymaga znajomości komend HTML ale wprowadzanie poprawek może być utrudnione, zaś niektóre efekty mogą być nie do uzyskania, jeśli wykraczają poza możliwości programu. Wybór odpowiedniego programu zależy od okoliczności.


<<< Powrót do spisu treści